Robotic Guns

SAMES KREMLIN นำเสนอปืนหุ่นยนต์หลากหลายประเภทสำหรับตลาดสีอุตสาหกรรมและยานยนต์ ช่วยให้กระบวนการอัตโนมัติทำให้ บริษัท อุตสาหกรรมได้รับประโยชน์จากหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพการถ่ายโอนที่สูงขึ้นและการตกแต่งระดับ A บางรุ่นอนุญาตให้สลับอย่างรวดเร็วจากปืนพ่นสูตรน้ำไปเป็นปืนพ่นสีเบลล์