เบลล์พ่นสี (bell) สำหรับติดตั้งบนแขนกล/หุ่นยนต์

SAMES KREMLIN นั้นรวมถึงปืนพ่นเบลล์แบบหมุนด้วยไฟฟ้าสถิตและไม่มีอิเล็กโทรติกส์ที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนหุ่นยนต์สำหรับสีฝุ่นและสีน้ำ นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องพ่นสารเคมีหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานไฟฟ้าสถิตที่มีค่าใช้จ่ายภายในของของเหลวสี 2 องค์ประกอบให้ค่าใช้จ่ายสีต่ำ และการเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วสำหรับสีรองพื้น 2K หรือ สีเคลือบแบบใส