Stół wibracyjny

Technologia zasilania produktami proszkowymi

Technologia zasilania produktami proszkowymi

Proszek dostarczany przez dostawcę w kartonie jest zbity. W takich warunkach trudno jest transportować go przewodami do rozpylacza z równomiernym i stabilnym natężeniem. Wejście proszku do obwodu ma tendencje do zatykania się.

Aby rozluźnić proszek, karton z proszkiem mocuje się na stole wibracyjnym. Struktura proszku się rozluźnia i zaczyna przypominać charakterystyką ciecz, możliwą do pompowania z pomocą pompy venturi.

To bardzo uniwersalna technologia wykorzystywana wszędzie tam, gdzie konieczne są częste zmiany kolorów.

Zmiana koloru polega na zdjęciu nieużywanego dalej kartonu, przedmuchaniu układu i umieszczeniu nowego kartonu na stole.

SZYBKA zmiana kolorów

system przedmuchiwania wewnątrz pompy i obwodu

RÓWNOMIERNY przepływ proszku

proszek w konsystencji przypominającej ciecz