Silnik zwrotny

image

Silnik zwrotny to silnik powietrzny z dwiema komorami poruszający tłokiem pompy w górę i w dół.
W technologii zagwarantowano odwrócenie procesu pracy silnika powietrznego, tak by ruch góra/dół obejmował dwie inwersje, na obu końcach skoku

Dzięki szczególnej konstrukcji ruch rozpoczyna się przy ograniczonym ciśnieniu i jest płynny, aby uniknąć efektu pompowania w momencie inwersji.

STAŁE zasilanie produktem

super szybka inwersja na obu krańcach skoku, dzięki unikalnej technologii zwrotnej

DOSKONAŁA konstrukcja

intensywne użytkowanie przy wysokich natężeniach przepływu, bez tarcia i szybkiego zużywania się podzespołów.

Szronienie się silnika jest ograniczone, dzięki budowie zewnętrznej pozwalającej wyrzucać zimne powietrze na zewnątrz i kontrolowanemu kontaktowi pomiędzy pompą i silnikiem.

PROSTY system 

łatwa konserwacja, niewielka ilość części i zabiegów prewencyjnych oraz szybka korekta ustawień, gdy zachodzi taka potrzeba