Wtryskiwanie

Technologia tłoczenia: metoda strumieniowa

Technologia tłoczenia: metoda strumieniowa

Proces, w którym produkt pod ciśnieniem jest wytłaczany w formie strumienia, umożliwiający aplikację z większej odległości od elementu. Ten sposób wytłaczania jest popularny na niektórych rynkach, gdzie czas cyklu ma istotne znaczenie, a prędkość aplikacji musi zostać zwiększona. Z tego powodu zwiększa się odległość aplikacji, aby ruchy w punkcie TCP robota były łagodne, w przypadku aplikacji o dużych różnicach powierzchni elementów oraz, niekiedy, narażonych na wibracje podstawy.

Metoda strumieniowa pozwala na tolerancję pewnych odchyleń w wytłaczaniu produktu na złożone elementy, z dużą prędkością  (>500mm/s) i przy mało stabilnych podstawach.