Natryskiwanie

Natryskiwanie produktów o wysokiej lepkości

Natryskiwanie produktów o wysokiej lepkości

Proces, w którym materiał pod ciśnieniem jest natryskiwany, umożliwiający aplikację z większej odległości od elementu. Szerokość strumienia i ilość wytłaczanego produktu zależy od typu wykorzystanej dyszy, temperatury produktu, jego lepkości, reologii i od wykorzystanego ciśnienia.

Proces natryskiwania jest ściśle zależny od zarządzania ciśnieniem i warunków środowiska pracy. W stabilnym środowisku jakość natrysku będzie dobra. Wyzwanie w aplikacjach zrobotyzowanych stanowi prawidłowe zarządzanie procesem.

Minimalnym wymaganiem jest stworzenie obiegu recyrkulacyjnego, umożliwiające zaczynanie i zakończenie natrysku świeżym produktem, we właściwych warunkach.