Zbiornik na proszek

Zbiornik proszku
Technologia zasilania produktami proszkowymi

Technologia zasilania produktami proszkowymi

Zbiornik na proszek to źródło produktu w aplikacjach proszkowych. Proszek ze zbiornika jest przesyłany do przewodu w obwodzie produktu.

Proszek otrzymywany od dostawcy jest zbity i ma tendencje do blokowania układu przy rozpylaniu. Konieczne jest rozluźnienie jego konsystencji.

Dno zbiornika jest wykonane z porowatego materiału. Powietrze pod ciśnieniem jest nadmuchiwane przez płytę podstawy i "pompuje" proszek. Jego konsystencja staje się płynna.

Upłynniony proszek dużo łatwiej krąży w układzie. Płynnie porusza się w przewodach i w takim stanie dociera do rozpylacza.

Transport proszku odbywa się za pośrednictwem pompy venturi. Natężenie przepływu można regulować dzięki dodatkowemu zaislaniu ukladu powietrzem.

Zbiorniki na proszek wykorzystuje się głównie w produkcji na średnią i dużą skalę. Rozwiązanie dobrze sprawdza się we współpracy z produktami, które nie reagują dobrze na technikę wibracyjną.