Szeroki strumień

Proces, w którym materiał tłoczony jest wtryskiwany pod ciśnieniem, aby uzyskać większą szerokość i grubość strumienia. Umożliwia aplikację powłok z produktów wygłuszających.
Technologia tłoczenia

Technologia tłoczenia

Technologia powłok wygłuszających

Zrobotyzowana aplikacja płynnych powłok wygłuszających  (Liquid Applied Sound Deadener) staje się szybko standardem na świecie, w szczególności w motoryzacji. Jej zalety to elastyczność, oszczędności kosztów i wagi oraz spełnianie norm ochrony środowiska.

Powłoki w sposób istotny ograniczają wibracje i hałas we wnętrzu pojazdów absorbując energię wibracji i transformując ją w energię cieplną. Powłoki te stosuje się w podłogach, drzwiach, klapach i kołach.

SAMES KREMLIN opracował rozbudowaną linię urządzeń pompujących, dozujących i aplikujących do produktów wygłuszających, odpowiadających na zróżnicowane potrzeby.

 

Niższy CIĘŻAR

Precyzyjna automatyka i niższa gęstość powłok pozwala producentom ograniczać ciężar pojazdu

UPROSZCZENIE procesu wygłuszania

Poprzez zastąpienie tradycyjnych mat bitumicznych.

ELASTYCZNOŚĆ procesów zrobotyzowanych

Do fabryk wieloplatformowych i nowych modeli