Kształt EX

Technologia rozpylania dzwonem elektrostatycznym

Technologia rozpylania dzwonem elektrostatycznym

Specjalny kształt powierzchni dzwona, przypominający krzywe wykładnicze, gwarantuje duże przyspieszenie drobinek farby i w efekcie ich doskonałe rozpylenie. To nowa koncepcja; niewykorzystywana dotychczas w tradycyjnych dzwonach rozpylających.

Oferujemy dwa dzwony w kształcie Ex:

  • EX65: doskonałe rozpylanie i dopasowanie kolorów
  • EX80: w połączeniu z PPH 707 ICWB-M to preferowane rozwiązanie do większych części, tam gdzie natężenie przepływu jest duże. Ten dzwon osiąga najwyższe standardy jakości w aplikacjach Airspray oferując jednocześnie niezrównany współczynnik przenoszenia technologii dzwonów elektrostatycznych.

Oba dzwony mają magnetyczny system montażu i technologię osłon powietrznych Hi-Te

Poprawa EFEKTYWNOŚCI rozpylania

Szeroki wzór strumienia

Poprawa WYDAJNOŚCI robota

Większa malowana powierzchnia w minutę

Rozpylanie i dopasowanie kolorów KLASY A

Duża prędkość drobinek farby