Rozpylanie elektrostatyczne

image

Proces elektrostatycznego powlekania korzysta z właściwości fizycznych prądu elektrycznego do poprawy jakości powlekania. Cała powierzchnia malowanego elementu przyciąga ujemnie naładowane kropelki farby.

Pole elektrostatyczne może osiągnąć wartość 100,000 V przy bardzo niskim natężeniu (około 100 µA).

Tworzy je generator niskonapięciowy wysyłając sygnał do transformera wysokonapięciowego - kaskady HV.

Z efektu można korzystać w pracy z farbami płynnymi i proszkowymi pisotletami rozpylającymi (technologie Airspray i Airmix®) i dzwonami rozpylającymi.

image

Drugim efektem technologii rozpylania elektrostatycznego jest zmniejszenie średniej średnicy kropelek farby proporcjonalne do stosowanego napięcia. Dzięki temu łatwo jest harmonizować wielkość kropelek i dobierać ją odpowiednio do produktu i tworzonej, jednolitej jakościowo powłoki. To szczególnie przydatne w pracy z produktami i wyższej lepkości (lakiery, farby wodorozcieńczalne), powyżej 100MPa.

image

Technologia elektrostatyczna dodana do istniejącej technologii rozpylania poprawi jakość cząsteczek (bardziej jednolite i mniejsze) oraz współczynnik przenoszenia w procesie powlekania.

image

Cząsteczki farby są ładowane w polu elektrostatycznym, które generuje siłę elektrostatyczną proporcjonalnie do ładunku i wartości pola. Siła oddziałująca na cząsteczkę będzie więc zależna od jej własnego ładunku oraz  lokalizacji, gdzie napotka pole elektrostatyczne na innym poziomie.

To tłumaczy, dlaczego efektywność przenoszenia jest lepsza w przypadku ładunku bezpośredniego (więcej ładunków na cząsteczce), wyższego pola i mniejszego dystansu. Obserwacje te tłumaczą także efekt owijania, ponieważ nawet za malowanymi elementami znajduje się pole, do którego przyciągane są cząsteczki farby.

image

Równowaga sił oddziałujących na każdą cząsteczkę jest następująca:
- prędkość dynamiczna nadawana przez rozpylanie (efekt powietrza i ciśnienia, efekt dzwonu obrotowego) i redukowana przez siły tarcia w powietrzu
- ciężar cząsteczki
- siła elektrostatyczna
W funkcji czasu, te 3 naturalne siły mają większe lub mniejsze oddziaływanie.
Efekt elektrostatyczny i ciężar są stabilne i zależne od cząsteczki, prędkość zmniejsza się, gdy cząsteczka zbliża się do powierzchni.
Ciężar ogólnie będzie powodował ruch rozpylanych cząsteczek w stronę podłoża, a wysoka prędkość będzie ograniczała efekt elektrostatyczny wokół malowanego elementu. Rozpylając z niską prędkością uzyskamy maksymalny efekt przyciągania. Siła elektrostatyczna będzie wówczas najwyższa. Przy dużej prędkości cząsteczki, może ona odbić się od powierzchni, a tylko cząsteczki w niewielkiej ilości na niej pozostaną (niski współczynnik przenoszenia).

OSZCZĘDNOŚCI farby

Wysoki współczynnik przenoszenia oraz powlekanie boków i efekt owijania.

DOSKONAŁA jakość wykończenia

Równa grubość i jasność powłoki, mniej efektu skórki pomarańczy, dzięki harmonizacji i zmniejszeniu wielkości kropelek

OGRANICZENIE emisji LZO i strat produktu

LZO = Lotne Związki Organiczne mogą być szkodliwe dla człowieka i środowiska. Ograniczenie zużycia farby prowadzi do zmniejszenia kosztów materiałowych, ale także zarządzania odpadami.

ZWIĘKSZONA produktywność

Malowanie tej samej powierzchni zajmuje mniej czasu, dzięki czemu wzrasta produktywność linii malarskiej. Dodanie efektu elektrostatycznego może pozwolić na wzrost produkcji pozwalający zrezygnować z planowanej inwestycji w nową linię malarską.