Dual Pin

Dual pin to większa wydajność ładunku zewnętrznego
Technologia rozpylania dzwonem elektrostatycznym

Technologia rozpylania dzwonem elektrostatycznym

Nowa, zaawansowana technologicznie elektroda do aplikacji z ładunkiem zewnętrznym. Dzięki zastosowaniu dodatkowego wtyku, skierowanego w stronę dzwona, istotnie zredukowano zanieczyszczenie elektrod.

Zanieczyszczenie elektrod to największe wyzwanie utrudniające aplikacje z ładunkiem zewnętrznym. Trajektoria rozpylacza to najważniejszy z czynników powodujących zanieczyszczenie, obok prędkości robota oraz przepływu i wilgotności powietrza w kabinie.

SAMES KREMLIN po raz kolejny unowocześnił proces, dodając drugi wtyk na każdym z palców rozpylacza z zewnętrznym ładunkiem PPH 707 EXT. Dodatkowy wtyk bombarduje drobinki farby opuszczające krawędź dzwonu, wzmacniając efekt ładowania elektrostatycznego i tym samym podnosząc ogólną wydajność rozpylacza. Im więcej drobinek zostaje naładowanych, tym większy jest współczynnik przenoszenia. W rezultacie istotnie zmniejsza się powstawanie zacieków, a zanieczyszczenie rozpylacza przestaje być problemem.

MAŁO ZANIECZYSZCZEŃ

W trakcie projektowania wyposażenie do malowania naszym celem jest możliwie wysokie wykorzystanie możliwości lakierni. Ponieważ zanieczyszczenie elektrod rozpylaczy z ładunkiem zewnętrznym szybko obniża współczynnik przenoszenia, bardzo ważne jest oczyszczanie elektrod, gdy tylko ulegną zabrudzeniu. Niestety, zatrzymywanie linii malarskiej w celu jej czyszczenia obniża produktywność. Technologia Dual Pin to najbardziej efektywne rozwiązanie pozwalające na produkcję ponad 200 samochodów bez konieczności ręcznego czyszczenia elektrod.