Efekt Korony

Rozpylanie proszku

Efekt korony to proces fizyczny w którym prąd przepływa z elektrody o wysokim potencjale do otoczenia, jonizując je. Generowana chmura jonów jest zdolna przenosić ładunki elektryczne na powierzchnie o niższym potencjale w pobliżu.

Efekt korony najczęściej formuje kształty o wyraźnych granicach powierzchni (rogi, punkty projekcyjne, wiry o małej średnicy) na których tworzą się duże różnice potencjałów.

Korony mogą być dodatnie lub ujemne, o czym decyduje polaryzacja napięcia oddziaływującego na elektrodę. Różnice pomiędzy efektem dodatnim i ujemnym są istotne. Wynikają z różnicy mas pomiędzy elektronami i jonami z ładunkiem dodatnim.

Ładowanie z efektem Korony

Jony zderzające się z cząsteczką proszku tworzą ładunki wokół niej. Kolejne jony są do nich przyciągane i podnoszą łączny ładunek cząsteczki.

Ładowanie z efektem Korony

Ładunek KORONA na dzwonie

Krawędź dzwona to szeroka elektroda zwiększająca intensywność pola i generująca silny efekt ładujący.

Ładunek KORONA na dzwonie
Efekt Korony i Faradaya
Efekt Korony i Faradaya

Kształt malowanego elementu ma wpływ na rozpylane cząsteczki. W zagłębieniach pole elektrostatyczne jest zerowe, dlatego niewiele proszku będzie tam przyciągane, podczas gdy ostre krawędzie maksymalizują pole i generują lokalnie grubszą powłokę.

Nadmiar proszku
Nadmiar proszku

Trudno natryskiwać nadmiar proszku ze względu na wysoką gęstość powłoki i pozostające ładunki.

Zaawansowane zarządzanie efektem elektrostatycznym
Zaawansowane zarządzanie efektem elektrostatycznym

Dzięki bogatemu doświadczeniu SAMES KREMLIN w tworzeniu powłok proszkowych, zarządzanie wysokim napięciem umożliwia redukowania wpływu efektu faradaya oraz zjawiska nadmiaru produktu.
Przy zachowaniu odpowiednich parametrów natężenia i napięcia możliwe jest efektywne powlekanie elementów nawet w najbardziej wymagających warunkach.

PEŁNA efektywność przenoszenia
WYDAJNY efekt owijania
MAŁA i STABILNA grubość powłoki