Przepisy ATEX

Regulacja ATEX ma na celu poprawę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w strefach zagrożonych wybuchem

Stref zagrożonych wybuchem dotyczą 2 dyrektywy europejskie:

 

(1) PRODUCENCI wyposażenia lub zespołów przeznaczonych do stref ATEX.

Dyrektywa 2014/34/UE

Dotyczy sprzętu i systemów ochronnych przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem.

 

(2) PRACOWNICY objęci ryzykiem stref zagrożonych wybuchem.

Dyrektywa 1999/92/WE

Dotyczy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników objętych ryzykiem stref zagrożonych wybuchem.