Airless

Airless to metoda rozpylania produktów płynnych pod wysokim ciśnieniem za pośrednictwem głowicy niewymagającej dodatkowego zasilania skompresowanym powietrzem.
Technologia rozpylania produktów płynnych

Technologia rozpylania produktów płynnych

Rozpylanie Airless polega na rozpylaniu produktu pod wysokim ciśnieniem przez mały otwór dyszy. Kształt otworu determinuje kształt strumienia. Jeśli otwór jest okrągły strumień także będzie okrągły. Gdy otwór ma kształt elipsy, strumień jest płaski.

Natężenia przepływu zależy od kształtu i powierzchni otworu dyszy. Im bardziej wydłużony otwór, tym większy będzie kąt rozpylania.


Pistolet Airless oferuje natężenia przepływu do 5l / min.

Istnieją dwa typy dysz: PŁASKIE i OBROTOWE.

Minimalne wyposażenie do rozpylania w technologii Airless:

  • Pompa
  • Przewód wysokociśnieniowy
  • Pistolet airless z dyszą i filtrem
Wysoka PRODUKTYWNOŚĆ

Wynik wysokiego natężenia przepływu od 1,5 do 5l/min. Ograniczenia w zakresie jakości wykończeń.

Szybkie odtykanie SZYBKA KONSERWACJA

Dostępne z obrotową dyszą

KOMPLETNY wybór dysz                                         

Szeroki wybór natężeń przepływu i szerokości strumienia

NISKIE RYZYKO mikro bąbelków w powłoce

Brak udziału powietrza w procesie atomizacji