Rozwiązanie wykorzystujące dzwony elektrostatyczne do produktów wodorozcieńczalnych

.
Bell process with isolated table
Bell process with isolated table

Nasze kompleksowe rozwiązania zapewniają:

Wydajność
 • Wysoka jakość wykończenia przy malowaniu dzwonem
 • Jednolitość powłoki
 • Wysoki współczynnik przenoszenia przy prostej budowie procesu dla produktów wodorozcieńczalnych
Produktywność
 • Wysokie natężenie przepływu, zwiększona malowana powierzchnia / godzinę
 • Długa dyspozycyjność do produkcji przy ograniczonych okresach czyszczenia, dzięki opatentowanemu, wydajnemu pierścieniowi ładunku
 • Duży średni czas do wystąpienia usterki
Trwałość
 • Duża żywotność wytrzymałych komponentów
 • Niskie koszty eksploatacji
 • 7 lat gwarancji na turbinę

Schemat rozwiązania

Schemat rozwiązania
(1) Izolowany stół
(1) Izolowany stół

Zapewnia izolację systemu w rozpylaniu farby wodorozcieńczalnej

(2) Pompa zasilająca
(2) Pompa zasilająca

Transfer produktu z beczki do aplikacji: Pompa membranowa (na zdjęciu), zbiornik ciśnieniowy lub pompa tłokowa.

(3) Regulator
(3) Regulator

Kontrola za pośrednictwem S-Box Bell

(4) PPH 308
(4) PPH 308

Dzwon rozpylający dużej prędkości

(5) UHT
(5) UHT

Jednostka wysokiego napięcia

(6) S-BOX BELL
(6) S-BOX BELL

Jednostka kontroli powietrza formującego, przepływu produktu, procesu płukania, kontroli wysokiego napięcia... itp.

Budowa modułowa

Budowa modułowa

Nasze rozwiązanie stworzyliśmy według koncepcji modułowej, tak by odpowiadało na wszelkie twoje potrzeby:

 • Obsługa większej kolorów lub większy stół izolowany
 • Zasilanie z mniejszych beczek
 • Zasilanie z większych beczek
 • Wprowadzenie opcji ruchomych, montaż na manipulatorze
 • Więcej rozpylaczy
 • itd.