Rozwiązania z dzwonem do produktów rozpuszczalnikowych

.
Automatic bell coating on glass
Automatic bell coating on glass

Nasze kompleksowe rozwiązania zapewniają:

Wydajność
  • Wysoki współczynnik przenoszenia (do 80%)
  • Optymalna kontrola kształtu strumienia dzięki technologii powietrza formującego i osłony
Produktywność
  • Rozwiązanie Włącz i Maluj, proste w instalacji i obsłudze
  • Dobry efekt penetracji nawet przy złożonych kształtach
Trwałość
  • Istotne oszczędności farby
  • Łatwa i szybka konserwacja, dzięki magnetycznemu złączu
  • Łatwa konserwacja dzięki intuicyjnemu i przemyślanemu kontrolerowi

Schemat rozwiązania

Schemat rozwiązania
(1) system zasilania (zbiornik ciśnieniowy)
(1) system zasilania (zbiornik ciśnieniowy)

Zbiornik ciśnieniowy, pompa membranowa lub tłokowa

(2) Regulator produktu
(2) Regulator produktu

Wersja sterowana

(3) PPH 308
(3) PPH 308

Obrotowy, elektrostatyczny dzwon rozpylający

(4) UHT
(4) UHT

Jednostka wysokiego napięcia

(5) GNM 200
(5) GNM 200

Kontroler wysokiego napięcia

(6) Moduł SLR
(6) Moduł SLR

Kontroler powietrza, prędkości obrotowej i kształtu

Budowa modułowa

Budowa modułowa

Nasze rozwiązanie stworzyliśmy według koncepcji modułowej, tak by odpowiadało na wszelkie twoje potrzeby:

  • Zasilanie dodatkowych rozpylaczy
  • Integracja systemu poruszania dzwonem (góra-dół lub na robocie)
  • Praca z kilkoma kolorami