JAK ZAPROJEKTOWAĆ ROZWIĄZANIE AUTOMATYCZNE?

Analiza elementów do malowania

Analiza elementów do malowania

Pierwszy KROK to analiza elementów do malowania.
Kształt i powierzchnia do malowania będą determinowały ruchy i liczbę rozpylaczy w naszym rozwiązaniu.
Ważnymi kwestiami do rozważenia są także sposób zawieszenia elementu i jego ruch w linii produkcyjnej.

Czy lokalizacja elementu jest stała i precyzyjna?
Tak => Mogę wprowadzić automatyczny system
Nie => Muszę przeanalizować stabilizację pozycji (modyfikacja sposobu zawieszania) lub wprowadzić wykrywanie pozycji i kształtu elementu (skanowanie 3D)

Czy w linii funkcjonuje przenośnik, czy pozycje są stałe?
Jeśli występuje przenośnik możemy wykorzystać jego ruch do malowania powierzchni, łącząc go z innym ruchem w kierunku prostopadłym do kierunku przenośnika.

Czy elementy mają zmienną wielkość?
Może to powodować konieczność wprowadzenia kolejnego ruchu (ramię), aby zaadaptować odległość rozpylania do wielkości elementu.

Jaka jest odległość pomiędzy elementami w linii?
W oparciu o tę informację oceniamy czas procesu (np. odległość 2m przy prędkości przenośnika 4m/min pozwala na maksymalny czas procesu 30 sekund)

Ile czasu potrzebuję na pomalowanie jednego elementu?
Oceń powierzchnię (m²), grubość powłoki (µm) i na tej podstawie określ objętość do rozpylenia (cm3).
W zależności od możliwego czasu procesu (s) oraz w oparciu o zalecane natężenie przepływu farby w m3/min; objętość ta wskaże ci ilość rozpylaczy, która może być potrzebna.

Płaskie elementy mogą być malowane z wykorzystaniem dwóch osi ruchu (przenośnik + manipulator)
Jeśli zachodzi konieczność malowania z dwóch stron można wprowadzić do procesu obrót o 180° i malować jedną stronę jednym zestawem aplikatorów i 2 stronę drugim zestawem aplikatorów.

image

Złożone aplikacje można podzielić na kilka elementów. Wysokość uzyskamy dzięki ruchowi aplikatora na pionowej osi manipulatora, szerokość dzięki ruchowi na drugiej osi. Prędkość liniowa może wymagać dodania jeszcze jednej, podążającej osi ruchu, aby dopełnić proces malowania (każdy metr osi podążającej podnosi czas procesu dla jednego metra przenośnika).

image
Inteligentne rozwiązania automatyczne

Inteligentne rozwiązania automatyczne

Większość analiz wykazuje ilość osi ruchu dokładnie dopasowaną do typologii części.
Tymczasem, zazwyczaj 80% powierzchni można pomalować z wykorzystaniem ograniczonej liczby osi (1 lub 2), a następnie resztę procesu w pierwszym kroku przeprowadzić ręcznie, aby ograniczyć koszty operacji. Taki system można następnie rozszerzyć o rozwiązanie zrobotyzowane.

Przykład: malujemy trójwymiarową część tylko z jednej strony, z wykorzystaniem tylko jednego manipulatora z dwoma rozpylaczami na 2 metrowej podstawie.
Jeden rozpylacz maluje przednią część, a następnie przenośnik obraca wieszak z elementami o 180° i drugi rozpylacz maluje część tylną. Na koniec robot działający w sześciu osiach kończy proces.

Proces malowania

Proces malowania

Sprawdź dane farby oraz wymagania jakościowe odnośnie elementu.
Sposób aplikacji powinien być wskazany przez producenta części lub dostawcę materiału.
Gdy wymagana jest bardzo wysoka jakość wykończenia, należy wybrać rozwiązania Airspray lub z dzwonem Elektrostatycznym.
Gdy oczekujemy wysokiej produktywności i dobrej jakości wykończenia, należy wybrać rozwiązania Airmix.
Gdy oczekujemy maksymalnej produktywności i grubej powłoki (>50µm na warstwę) przy niskich wymaganiach jakościowych, zalecamy rozwiązania Airless.

Patrz tabela, aby poznać lepiej nasze rekomendacje.

Czy mogę wykorzystać efekt elektrostatyczny?

Czy mogę wykorzystać efekt elektrostatyczny?

Sprawdź oporność farby z naszym AP1000.
Gdy wynik jest wyższy niż 5MOhm.cm, wówczas proces elektrostatyczny jest możliwy.
Gdy wynik jest niższy lub równy 5MOhm.cm, wówczas proces elektrostatyczny jest wciąż możliwy, ale z wykorzystaniem specjalnych urządzeń i metody instalacji.

Wybór właściwej Anteny elektrostatycznej

Wybór właściwej Anteny elektrostatycznej

Antena A: farby rozpuszczalnikowe o wysokiej oporności (>10MOhm.cm), ładunek wewnętrzny

Antena B: farby rozpuszczalnikowe o niskiej opornościt (>5MOhm.cm), ładunek wewnętrzny

Antena C: farby wodorozcieńczalne, ładunek wewnętrzny

Antena D: farby wodorozcieńczalne, ładunek zewnętrzny

Zaawansowane projektowanie anten

Zaawansowane projektowanie anten

Skorzystaj z konfiguratorów SAMES KREMLIN, wprowadź dane procesu i zaprojektuj optymalne:
- typy rozpylaczy,
- ilość rozpylaczy,
- parametry aplikacji

Udana konwersja na linię automatyczną

Udana konwersja na linię automatyczną

Konwersja istniejącej linii ręcznej na linię automatyczną, to zazwyczaj najbardziej opłacalne rozwiązanie, aby:
- zwiększyć produkcję,
- zmniejszyć koszt produkcyjny jednostki,
- poprawić jakość produkcji (trwała i kontrolowana jakość)

Warto rozważyć modernizację istniejących zasobów przed inwestycją w zupełnie nową linię lub nawet nowy zakład produkcyjny.