Suystemy zasilania produktem o wysokiej lepkości

Tam, gdzie oczekuje się zasilania kilka aplikacji w różnych miejscach z jednego źródła produktu (pokój dystrybucji).

Pompa 2 kulki
Pompa 2 kulki

Pomy z dwiema kulkami mogą zasilać system materiałem o lepkości do 30,000Cps

image

Ciśnienie na wyjściu pompy dwukulkowej nie jest stabilne przy ruchach w górę i w dół i wymaga regulacji po wyjściu z pompy.

Pompa Quatro
Pompa Quatro

Pompa wysokociśnieniowa REXSON QUATRO może pompować gęste produkty przygotowane przez inną pompę umieszczoną na płycie zanurzanej w beczce.

image

Ciśnienie na wyjściu z pompy czterokulkowej jest bardziej stabilne niż w przypadku pompy dwukulkowej. Wymaga regulacji, ale to rozwiązanie istotnie poprawia obiegi regulacyjne. Pozwala także na recyrkulację produktu i stały dostęp do świeżego produktu.

Pompa Chop check
Pompa Chop check

Dla wyższych wartości lepkości ( > 30,000 cP) korzystamy z pomp chop check

Pompa z metalowymi uszczelnieniami
Pompa z metalowymi uszczelnieniami

W przypadku produktów o wysokiej zawartości części stałych lub o wysokiej temperaturze pracy (topionych na gorąco), wykorzystujemy pompę S1 o unikalnej budowie i metalowych uszczelnieniach.

MULTI zasilanie
MULTI zasilanie

W przypadku systemów wymagających dużych objętości produktu, na płytach możemy zainstalować do 4 pomp.

System cyrkulacji dla produktów o średniej lepkości

System cyrkulacji dla produktów o średniej lepkości

Aby dostarczać produkt o odpowiednim natężeniu przepływu, ciśnieniu i temperaturze, tworzymy i instalujemy systemy zasilania z recyrkulacją (prosta pętla lub system jednorurowy).

Wysokociśnieniowe systemy zasilania

Wysokociśnieniowe systemy zasilania

Przy wyższej lepkości (>30,000 cP) do wypompowania produktu z beczki musimy skorzystać z pomp chop check, a w przypadku długiego orurowania (>100m), z dodatkowej pompy wspierającej, pozwalającej utrzymać właściwe natężenie przepływu i ciśnienie w miejscach aplikacji.
Systemy mogą służyć do ręcznych, automatycznych i zrobotyzowanych rozwiązań dozowania i aplikacji produktów.

Średniociśnieniowy system kontrolowany

Średniociśnieniowy system kontrolowany

W przypadku wysoce wydajnych, zamkniętych pętli, w których parametry produktu, takie jak temperatura, czy natężenie przepływu są ściśle kontrolowane wykorzystujemy dodatkowe oprzyrządowanie. Do systemu wprowadza się wymienniki ciepła, izolowane przewody czy nawet podgrzewane przewody, przepływomierze masowe i zamknięte pętle z kontrolerami.

Wysokociśnieniowy system kontrolowany

Wysokociśnieniowy system kontrolowany

W przypadku wysoce wydajnych, zamkniętych pętli, w których parametry produktu, takie jak temperatura, czy natężenie przepływu są ściśle kontrolowane wykorzystujemy dodatkowe oprzyrządowanie. Instalujemy system stałego podgrzewania produktu od płyty, przez pompę, przewód, do aplikatora oraz przepływomierze i kontrolery.