System automatyczny z wypychaniem produktu

W pełni automatyczne rozwiązanie zarządzania farbą z opcją wypychania nieużytej farby i czyszczenia, w tym pokrywy, pompy i bagietki.
Pigging solution by SAMES KREMLIN
Pigging solution by SAMES KREMLIN

Powiązane filmy

Nasze kompleksowe rozwiązania zapewniają:

wydajność
 • Doskonała elastyczność linii malarskiej, dzięki ograniczeniu ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego
 • Redukcja czasu cyklu pomiędzy dwiema zmianami kolorów
 • Inteligentna świnka, rejestrująca drogę świnki
produktywność
 • Szybsza zmiana kolorów
 • System gotowy do pracy w każdych warunkach, niezależnie od ograniczeń w zakresie objętości farby, natężenia przepływu, ciśnienia...
 • Czyszczenie świnką
trwałość
 • Redukcja strat produktu poprzez 99% odzysk
 • Redukcja objętości ścieków
 • Szybki zwrot inwestycji
Schemat rozwiązania

Schemat rozwiązania

(1) stacja pompująca
(1) stacja pompująca

Automatyczny system umożliwia wypychanie produktu i czyszczenie linii bez udziału operatora, aż do momentu wyjmowania lub uzupełniania beczek i wymiany świnek, gdy zajdzie taka potrzeba.

(2) Orurowanie
(2) Orurowanie

Przewody ze stali szlachetnej o stałej średnicy i łagodnych połączeniach zapewniają płynne działanie funkcji wypychania.

(3) Świnka
(3) Świnka

Świnkę zaprojektowano tak, by zmaksymalizować odzyskane objętości farby i wydłużyć średni czas wystąpienia usterki.

W naszym w pełni automatycznym rozwiązaniu średni czas naprawy nie stanowi problemu. Uszczelnienia są dobierane odpowiednio do farb wodorozcieńczalnych lub rozpuszczalnikowych.

(4) Ręczne wprowadzanie świnki
(4) Ręczne wprowadzanie świnki

Stacja wprowadzania jest wykorzystywana do ręcznego wprowadzania świnki do systemu lub usuwania uszkodzonej świnki.

(5) Automatyczna stacja płucząca
(5) Automatyczna stacja płucząca

W pełni automatyczne zarządzanie farbą do momentu usunięcia zalegającej farby z systemu i czyszczenia.

Nasza zasada działania

Nasz system z wypychaniem produktu:

 • Ogranicza ilość farby konieczną do napełnienia układu
 • Umożliwia szybką zmianę kolorów

Farba jest przepychana przez mały cylinder (świnkę), świnka jest wyposażona w uszczelki, które oczyszczają wewnętrzną stronę przewodów, w których porusza się świnka.

System do działania wymaga 4 świnek. Pomiędzy pierwszymi dwoma cyrkuluje farba, trzecia świnka popycha określoną ilość rozpuszczalnika potrzebną do wykonania pierwszego czyszczenia układu, a czwarta świnka popycha drugą porcję rozpuszczalnika, kończącą sekwencję czyszczenia.

Do zasilania robotów farby wykorzystywane są trzy zawory, które następnie umożliwiają oczyszczenie przewodów elastycznych, po zakończeniu cyklu.

Na koniec, farba, która nie została użyta, a pozostaje w rurze jest odzyskiwana do pojemnika.

Budowa modułowa

Budowa modułowa

Rozwiązanie tworzą:

 • Automatyczna stacja płukania wykorzystywana do napełniania układu farbą, a także umożliwiająca automatyczne czyszczenie pokrywy.. 
 • Stacja testująca i czyszcząca do testowania i czyszczenia świnek.
 • Stacja magazynowania do przechowywania świnek.
 • Stacja wprowadzania do wprowadzania i usuwania świnek z systemu
 • Zawór wykorzystywany do wysyłania świnki do stacji wprowadzania lub magazynowania po przeprowadzeniu testu
 • Stacja wyjściowa, z której wysyła się świnkę do rur, aby popychała farbę/rozpuszczalnik lub powietrze.

Cały system jest zintegrowany w szafie. System instaluje się na szczycie zbiornika retencyjnego.