Systemy do malowania natryskowego produktami jednoskładnikowymi w płaskiej linii malarskiej

.
Single component delivering on flat line
Single component delivering on flat line

Nasze kompleksowe rozwiązania zapewniają:

Wydajność
  • Bardzo wysoka i stabilna jakość wykończenia dzięki systemowi podgrzewania farby i precyzyjne regulacji układu
  • Instalacja kompatybilna z produktami UV, farbami katalizowanymi kwasami, wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi, poliestrami, lakierami i powłokami o wysokim połysku...
Produktywność
  • Duże możliwości produkcyjne - obsługa beczek 200l
  • Duże natężenie przepływu do obsługi kilku pistoletów
Trwałość
  • System pompowania o dużej wydajności, ze stabilnym ciśnieniem wyjścia (bez pulsowania)
  • Produkt gotowy do rozpylania o stałej lepkości (dzięki recyrkulacji)

Schemat rozwiązania

Schemat rozwiązania
(1) Pompa tłokowa
(1) Pompa tłokowa
(2) Cyclix
(2) Cyclix

Mieszacz i podnośnik do beczek 200l

(3) Złoty regulator
(3) Złoty regulator

Ręczny regulator z gamy Airmix

(4) Filtr liniowy
(4) Filtr liniowy
(5) Podgrzewacz
(5) Podgrzewacz
(6) Pistolet natryskowy
(6) Pistolet natryskowy

Budowa modułowa

Budowa modułowa

Nasze rozwiązanie stworzyliśmy według koncepcji modułowej, tak by odpowiadało na wszelkie twoje potrzeby:

  • Obsługa większej ilości farby
  • Zasilanie większej ilości pistoletów, np. montowanych na urządzeniu obrotowym
  • Opcja recyrkulacji farby
  • Opcja wskaźnika końca beczki, informującego o konieczności wymiany