Automatyczny pistolet natryskowy Airspray A28 HPA

Automatyczny niskociśnieniowy pistolet natryskowy A28 korzysta z zalet technologii Superlife, rekomendowanej do pracy z emaliami, materiałami o dużej zawartości części stałych oraz niezawierającymi rozpuszczalnika, która znacznie poprawia żywotność części mokrej.
  • Wysoki współczynnik przenoszenia
  • Niesamowita jakość wykończenia
  • Zaprojektowany do pracy z materiałami o dużej zawartości części stałych i niezawierającymi rozpuszczalnika

Dostępne konfiguracje i numery części, patrz zakładka Dokumenty.

 

A28 automatic gun