Przepisy europejskie

Wszelkie wymagane procedury i zgłoszenia są prowadzone zgodnie z wymaganiami normy ISO9001 z 2008 roku. Powaga, z jaką SAMES KREMLIN traktuje swoją politykę jakości, zapewnia najwyższą jakość procedur na każdym etapie produkcji i montażu naszych urządzeń.