UV wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalne powłoki UV, pod kątem estetycznym, mogą być rozważane, jako ekwiwalent dla dwuskładnikowych powłok akrylowych i poliuretanów rozpuszczalnikowych. W ofercie producentów są zarówno produkty barwione, jak i bezbarwne.
UV-Material-06
UV-Material-06