Polichlorek winylu

Powłoki tworzone w oparciu o produkty PCV mają wiele zalet przewyższających inne produkty termoplastyczne na rynku. Powłoki te charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na wiele rozpuszczalników, co wyróżnia je spośród innych produktów termoplastycznych. Są odporne także na wodę i kwasy. Doskonały jest także ich poziom odporności na uderzenia, sól i plamy z żywności. Mają dobrą siłę dielektryczną, dzięki czemu sprawdzają się w aplikacjach elektrycznych. Polichlorek winylu jest jednym z najtańszych polimerów produkowanych przemysłowo na szeroką skalę. Jego podstawowe właściwości to odporność chemiczna i na korozję, dobra siła fizyczna i dobra izolacja elektryczna. PCV jest z natury kruche, ale elastyczność materiału można łatwo poprawić wykorzystując właściwy plastyfikator.
pvc powder
pvc powder

Znany pod nazwą PCV, ten proszkowy materiał jest wykorzystywany do wykonywania powłok basenów.

Espercka wiedza SAMES KREMLIN

Następujący osprzęt został specjalnie zaadoptowany do pracy z tym typem materiałów: