MS Polimer

Polimery modyfikowane silanami to polimery (duże łańcuchy cząsteczkowe) zakończone grupą silanów (SiH3) . SMP to główny komponent uszczelniaczy i klejów bezrozpuszczalnikowych i bezizocyjanowych. Zazwyczaj produkty uszczelniające z tej grupy charakteryzują się dobry przyleganiem do wielu różnych rodzajów powierzchni oraz mają dobrą odporność na promieniowanie UV oraz wahania temperatur.
Sealant-Material-02
Sealant-Material-02