Produkt wrażliwy na wilgoć poliuretanowy wieloskładnikowy

Farby i bezbarwne powłoki z katalizowanego poliuretanu są cenione na całym świecie za trwałość i uniwersalność. Wykorzystuje się je niemal w każdej gałęzi przemysłu, od stolarki, po przemysł lotniczy, kolejowy i samochodowy. Na ogół produkty te mieszane są z izocyjanianami w charakterze utwardzacza. Komponent izocyjanianowy w poliuretanie reaguje na wilgoć w powietrzu i formuje twardą, krystaliczną strukturę.
Moisture-material
Moisture-material