Nieorganiczny

Proszki nieorganiczne nie zawierają związków węgla. To proszki pozyskiwane z metali i ich pochodnych. Proszki metalowe są nieorganiczne z natury. Niektóre z nich pozyskuje się z kamieni, takich jak kreda, diament czy talk.
inorganic
inorganic

Proszki nieorganiczne uzyskuje się w wyniku ścierania i łączenia baz z utlenionych metali.

W zależności od cech materiału takie proszki mają dobre lub doskonałe właściwości elektryczne, co sprawia, że pozwalają na uzyskiwanie gładkich i równomiernych powłok.

 

Espercka wiedza SAMES KREMLIN

Oferta rozwiązań do malowania proszkowego SAMES KREMLIN jest znakomicie przystosowana do tego typu produktów i pozwoli uzyskiwać bardzo jednorodne i gładkie powłoki, przy zoptymalizowanym zużyciu produktu i niewielkiej ilości odpadu.