Przeciwkorozyjny wodorozcieńczalny

Niektóre produkty przeciwkorozyjne są dostępne w wersjach wodorozcieńczalnych. Te przyjazne środowisku farby schną dłużej, ale spełniają wymogi ochrony środowiska i nadal oferują bardzo dobre właściwości ochronne.
Anti-corrosion-10
Anti-corrosion-10