Przeciwkorozyjny epoksy

Produkty przeciwkorozyjne epoksy wykorzystuje się do tworzenia aktywnych powłok przeciwkorozyjnych i przeciwrdzewnych na powierzchniach z żelaza i stali, które mają być dalej powlekane. Powłoki te są niezwykle twarde i odporne na ścieranie. Są także szczególnie odporne na roztwory kwasów, alkalia, produkty ropopochodne, niektóre rozpuszczalniki, wodę, wodę morską i inne związki.
Anti-corrosion-03
Anti-corrosion-03