Przeciwkorozyjny epoksy wieloskładnikowy

Przeciwkorozyjne produkty wieloskładnikowe epoksy są bardzo odporne i dobrze sprawdzają się w środowiskach morskich i przemysłowych. Tworzą powłoki elementów pod ziemią, narażonych na działania wód gruntowych, ścieków, wody morskiej i szerokiego zakresu olejów i chemikaliów.
Anti-corrosion-06
Anti-corrosion-06