Klej poliuretanowy

Klej poliuretanowy (PU lub PUR) to nie jeden materiał o ustalonej kompozycji, ale cała linia środków chemicznych o podobnym składzie. To polimery z łańcucha związków organicznych połączonych ogniwami uretanowymi lub karbaminowymi. Większość poliuretanów to duromery, nietopliwe pod wpływem temperatury, w przeciwieństwie do polimerów termoplastycznych.
Adhesives-09
Adhesives-09