Akryl

Żywice akrylowe najczęściej wykorzystuje się w przemyśle motoryzacyjnym w charakterze powłok bezbarwnych. Akryl tworzy gładką powłokę o dużej przejrzystości i gwarantuje lepszą niż inne proszkowe powłoki bezbarwne twardość i odporność na uderzenia. Żywice akrylowe wykorzystuje się także jako dodatki wzbogacające odporność na zaplamienie i chemiczną poliestrowych produktów hybrydowych, poliestrowych TGIC oraz proszków poliuretanowych. Typowy cykl utwardzania jest podobny do powłok poliestrowych, ale może wymagać dodatkowego czasu I temperatury, gdy wymagana jest wyższa odporność na zaplamienie i chemiczna. Przykład: 20 minut @ 190°C (375°F) lub 10 minut @ 204°C (400°F)
acrylic powder clearcoat
acrylic powder clearcoat

Proszki akrylowe charakteryzują się dobrym połyskiem i zachowaniem koloru w warunkach zewnętrznych. Są odporne na wysoką temperaturę i środowiska zasadowe.

Espercka wiedza SAMES KREMLIN

Następujący osprzęt został specjalnie zaadoptowany do pracy z tym typem materiałów: