Katalizator kwasowy epoksy wieloskładnikowy

System wieloskładnikowy katalizatora kwasowego epoksy wymaga utwardzacza lub katalizatora do schnięcia/utwardzania; które uruchamiają proces twardnienia spoiwa i utrzymują do aż do końca reakcji chemicznej. Rozpuszczalnik odparowuje przed i w trakcie reakcji, której wynikiem jest ostateczna powłoka lakieru, farby lub wypełniacza. Czas twardnienia można znacznie przyspieszyć aplikując produkty AC w wysokiej temperaturze.
Acid-catalist-01
Acid-catalist-01