Rury

Powłoki ochronne i przeciwkorozyjne układów rur
Rury
Rury

Dlaczego SAMES KREMLIN?

  • Z uwagi na nasze doświadczenie i ekspercką wiedzę o procesach produkcji
  • Z uwagi na jakość naszych usług i bliskość serwisu o światowym zasięgu

(1) Aplikacje produktów proszkowych

Innowacyjne procesy z wykorzystaniem dzwonów Inobell do produktów proszkowych:

  • Oszczędność materiału
  • Optymalizacja procesu produkcji, mniejsza ilość rozpylaczy
  • Jednolita powłoka
  • Perfekcyjna kontrola przepływu
(1) Aplikacje produktów proszkowych

(2) Aplikacje produktów płynnych

Automatyczne procesy Airless®

  • Ułatwione pozycjonowanie
  • Wysokie natężenie przepływu farby
  • Wytrzymała technologia
  • Doskonałe pokrycie
(2) Aplikacje produktów płynnych