Formowanie

Bardzo wydajne aplikacje środków antyadhezyjnych w procesie formowania
Formowanie
Formowanie

Dlaczego SAMES KREMLIN?

  • Z uwagi na nasze doświadczenie i ekspercką wiedzę o procesach produkcji
  • Z uwagi na jakość naszych usług i bliskość serwisu o światowym zasięgu

Rynek formowania wymaga aplikacji produktów antyadhezyjnych na bazie wosku, umożliwiających zdejmowanie formy. W przypadku zaawansowanych materiałów technicznych koszt materiału zaczyna mieć bardzo istotne znaczenia, a ich aplikacja wymaga wysokiego współczynnika przenoszenia. Inne pożądane parametry to jednolita grubość i jakość powłoki.

image
image
(1) Rozpylanie o wysokiej wydajności

W procesach przemysłowych, gdzie wymagany jest wysoki współczynnik przenoszenia, nieodzownym rozwiązaniem są dzwony elektrostatyczne. NANOBELL firmy SAMES KREMLIN to wydajne rozwiązanie, pozwalające oszczędzać czas i materiał.

(2) Jednolita grubość powłoki

Aby mieć pewność, że produkowany element gładko opuści formę, produkt antyadhezyjny powinien pokrywać całą powierzchnię formy, a powłoka mieć jednolitą, zadaną grubość. Dzwony elektrostatyczne pozwalają osiągać te parametry.

(3) Zdrowie operatora

Procesy automatyczne/zrobotyzowane w rozpylaniu produktów antyadhezyjnych chronią operatora przed szkodliwymi oparami tych produktów. Wysoka efektywność procesu także przyczynia się do powstawania oparów lub nacieków.