Obróbka metali

Mikrosmarowanie elektrostatyczne w obróbce metalu
SAMES LUB w zakładzie produkcyjnym
SAMES LUB w zakładzie produkcyjnym

Dlaczego SAMES KREMLIN?

  • Ograniczenie zużycia smaru o 90% w stosunku do innych rozwiązań rozpylających dostępnych na rynku
  • Łatwa i szybka integracja z systemem
  • Pozwala utrzymywać czystość urządzeń w zakładzie
  • Bezpieczeństwo i dbałość o zdrowie operatora przez ograniczenie emisji WZO
Obróbka metali wymaga efektywnego smarowania do:

Obróbka metali wymaga efektywnego smarowania do:

  • Ochrony narzędzi - kontrola temperatury i zapobieganie zużyciu
  • Unikania zapychania się narzędzi
  • Praktyk dobrej jakości w układach mechanicznych

Poznaj nasze rozwiązanie SAMES KREMLIN LUB dedykowane do wymienników ciepła (motoryzacja, inżynieria sanitarna HVAC).

Sames Kremlin Lub VS standardowe rozwiązanie smarujące