Szkło płaskie (powłoki zol-żel)

Powłoki zol-żel poprawiające właściwości szkła
Szkło płaskie i okna
Szkło płaskie i okna

Dlaczego SAMES KREMLIN?

  • Z uwagi na dorobek naszych centrów badawczych i w aplikacjach przemysłowych
  • Z uwagi na nasze doświadczenie i ekspercką wiedzę o procesach produkcji
  • Z uwagi na jakość naszych usług i bliskość serwisu o światowym zasięgu

Aplikacje powłok Zol-żel

Nowe pole innowacji...

ZOL-ŻEL definicja
W inżynierii materiałowej, proces zol-żel to metoda wytwarzania trwałego materiału z małych cząsteczek. Metodę tę wykorzystuje się w produkcji tlenków metali, w szczególności tlenków krzemu i tytanu. Proces polega między innymi na konwersji monomerów układ koloidalny rozproszony w cieczy (zol), który pełni rolę prekursora zintegrowanej sieci (lub żelu) oddzielnych cząsteczek lub polimeru. Typowymi prekursoramialkoholany metali.

Aplikacje:

Istnieje wiele różnych zastosowań produktów zol-żel. Na przykład, naukowcy wykorzystali je do produkcji najlżejszych materiałów na świecie i niektórych najbardziej trwałych materiałów ceramicznych. Jednym z najczęstszych zastosowań są cienkie powłoki tworzone metodą obrotową lub przez zanurzanie. Powłoki ochronne, dekoracyjne i elektro-optyczne można nakładać na szkło, metal i inne typy powierzchni. Z wykorzystaniem formy i procesów suszenia i wypalania, tą metodą można tworzyć elementy ze szkła i ceramiki, o właściwościach nieosiągalnych innymi metodami. Inne metody aplikacji to rozpylanie, elektroforeza, druk atramentowy czy powlekanie rolkowe.

Różne zastosowania powłok Zol-żel

Różne zastosowania powłok Zol-żel

Procesy aplikacji powłok Żel-zol

Procesy aplikacji powłok Żel-zol

Zalety rozpylania powłok z pomocą dzwonu

Unikalne cechy i zaawansowana technologia

  • Wysoki współczynnik przenoszenia gwarantuje oszczędności materiału i obniżenie emisji szkodliwych oparów.
  • Wysoka jakość aplikacji dzięki kontrolowanej wielkości cząsteczek, jednolite rozpylanie i szybkie zmiany parametrów procesu
  • Wysoka produktywność (do 800cm3/min rozpylanych 1m/s)
  • Szybka zmiana matriału w miarę potrzeb (15s)
  • Szeroka gama obsługiwanych materiałów (możliwość szybkiej zmiany materiału)
  • Możliwość tworzenia powłok wielowarstwowych
  • Aplikacja na części o złożonych kształtach

Spajanie elementów szklanych

Procesy wysokiej jakości dla najwyższej wydajności

Spajanie elementów szklanych w budownictwie i transporcie wymaga najwyższej wydajności (silnego spoiwa) i trwałości (do 30 lat) przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Wymaga się tu procesów kontrolowanych na każdym etapie oraz zaawansowanych materiałów.

BOOSTHOR 10%

Mieszacz 2K Mixing Machine do klejów

Urządzenie dozujące i mieszające do produktów dwuskładnikowych są niezbędne do zachowania właściwych parametrów materiału. Posiadamy w ofercie urządzenia mechaniczne (P85) i elektryczne (BOOSTHOR), które należy dobierać w zależności od materiału, typu aplikacji i procesu.

 

Przykład systemu VEC - klej silikonowy 2K o współczynniku 10:1 z powodzeniem można obsługiwać za pomocą urządzenia P85, które zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Urządzenie mechaniczne P85

Urządzenie mechaniczne P85

Umożliwia wdrażanie niezawodnych procesów, jest łatwe w konserwacji i oferuje wieloletnią wydajność.