Produkty emaliowane

Aplikacja płynnych emalii
Produkty emaliowane
Produkty emaliowane

Dlaczego SAMES KREMLIN?

  • Z uwagi na nasze doświadczenie i ekspercką wiedzę o procesach produkcji
  • Z uwagi na jakość naszych usług i bliskość serwisu o światowym zasięgu
(1) Doskonała atomizacja

Emalie wymagają wysokiego stopnia rozpylenia, aby osiągnąć wysoki standard jakości powłoki.

(2) Jednolita grubość powłoki

Perfekcyjnie stabilny wzór rozpylania i płynny przeskok pomiędzy rozpylaczami to konieczność dla optymalnej jakości powłoki.

(3) Wysoki współczynnik przenoszenia

Choć emalie można odzyskiwać w procesie powlekania, aby uzyskać jak najkrótszy czas cyklu produkcyjnego przy najwyższej możliwej produktywności z użyciem świeżego materiału, należy zapewnić minimalny poziom strat w układzie. Można to osiągnąć decydując się na opcjonalne rozwiązania elektrostatyczne.