Opakowania metalowe

Aplikacje płynnych i proszkowych produktów na zwojach metalowych
Opakowania metalowe
Opakowania metalowe

Dlaczego SAMES KREMLIN?

  • Z uwagi na nasze doświadczenie i ekspercką wiedzę o procesach produkcji
  • Z uwagi na jakość naszych usług i bliskość serwisu o światowym zasięgu
(1) Konwersja chemiczna
(1) Konwersja chemiczna

Rozpylanie zol-żel przy pomocy dzwonu elektrostatycznego o wysokiej prędkości

  • Wysoki współczynnik przenoszenia i dobra jednorodność powłoki
  • Aplikacja bezkontaktowa (w odróżnieniu od wałkowych)
  • Bardzo szybka zmiana materiału
  • Linia o wysokiej prędkości pracy
(2) Powlekanie produktami proszkowymi
(2) Powlekanie produktami proszkowymi
  • Wysoki współczynnik przenoszenia
  • Brak LZO
  • Brak strat materiałowych
(3) Proces powlekania zwojów metalowych z wykorzystaniem dzwonów elektrostatycznych
(3) Proces powlekania zwojów metalowych z wykorzystaniem dzwonów elektrostatycznych

Posiadamy niezbędną wiedzę i gamę produktów to tworzenia powłok z farb płynnych lub proszkowych na zwojach metalowych.

Stała grubość, wysoka produktywność i oszczędność produktu, to nasze kryteria wydajności, które osiągamy poprzez wysoką jakość rozpylania i precyzyjną kontrolę wielkości stożka i efekt elektrostatyczny charakteryzujący się wysokim współczynnikiem przenoszenia.

Broszura Powłoki zwojów metalowych (EN)


Coil_Coating GB.pdf