Butelki szklane

Powłoki na szkle
Butelki szklane
Butelki szklane

Dlaczego SAMES KREMLIN?

  • Z uwagi na unikalne linie produktów i rozwiązań oferujące najlepszą jakość wykończeń i najwyższe oszczędności materiałowe
  • Z uwagi na nasze doświadczenie i ekspercką wiedzę o procesach produkcji
  • Z uwagi na jakość naszych usług i bliskość serwisu o światowym zasięgu
image

(1) Aplikacje produktów płynnych na opakowaniach kosmetyków

Automatyczny dzwon rozpylających do farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych

(1) Aplikacje produktów płynnych na opakowaniach kosmetyków

(2) Powłoki wykończeniowe z produktów płynnych na butelkach szklanych

Aplikacja automatyczna wykończeń matowych

(2) Powłoki wykończeniowe z produktów płynnych na butelkach szklanych

Rozpylanie dzwonem elektrostatycznym o wysokiej wydajności