Quatro泵技术

Quatro技术是一种高流量泵送工艺,无脉冲。可用作输送或增压系统。
涂料输送技术

涂料输送技术

QUATRO泵在汽车工业得到广泛应用:

 • PCS
 • PVC
 • 隔音系统供应

工作原理

 

液压部分的上下行程有很好的平衡

V1=V2, 涂料输出无压力损耗

多种流率供选,适用于各种高低压需求:

 • 570 cc/cycle
 • 750 cc/cycle
 • 2 000 cc/cycle
 • 3 700 cc/cycle
 • 6 000 cc/cycle
 • 10 000 cc/cycle

 

 

超长使用寿命

满足24/7型生产节奏

维护方便

球阀在外部

与多种涂料兼容
15分钟内完成喉部更换
 • PTFE+皮革
 • 聚乙烯
 • 聚乙烯+皮革
流率高

最小压力损耗