Airless

无气喷涂技术是通过只给涂料加压雾化的一种喷涂技术
无气喷涂技术

无气喷涂技术

无气喷涂是指涂料在高压下经过喷嘴喷出。

喷嘴形状决定了扇形。如果孔径是环形,那扇形是环形;如果孔径是椭圆,扇形将是平面。

喷嘴的流率取决于喷嘴的表面。喷嘴越是细长,喷射角度越大。

一把无气喷枪的速度可达5L/min。

2种喷嘴供选:平面和反向。

无气喷涂设备组成:

  • 一台泵
  • 一条高压管路
  • 一把安装了过滤器和喷嘴的无气喷枪

高生产效率                                              

1.5 至5 L/min的高流速,确保高生产效率

快速维护                    

反向喷嘴快速清洗

多种喷嘴供选择                

一系列流速和扇幅供选择

 使用风险低         

漆膜很少产生气泡