Airmix®流体调节器 – 远程控制

设计用于低到中等粘度的涂料

·         采用不锈钢设计,可处理水性和溶剂型涂料

·         高精度调节

·         远程控制和最佳的调节精度

►  更多详情,请参照产品说明书。

 

Airmix piloted regulator