Gausdall Bruvol (挪威): 我们强制要求快速换色!

2019年05月15日
极为细致的操作需求,SAMES KREMLIN的喷涂设备满足了这一挑战:操作简单,易于维护,从第一天开始,一切都运转得非常好!
Gausdal-Bruvoll-wood-finishing-cladding
Gausdal-Bruvoll-wood-finishing-cladding